Introduktion till programmatisk annonsering

Digital annonsering är ett område fyllt av förkortningar på tre bokstäver och begrepp som kan vara svåra att förstå. Vi har sammanställt en ordlista med några av de vanligaste.

Annonsserver

Annonsservrar är programvarutjänster som gör det möjligt för annonsörer och publicister att hantera, optimera och distribuera annonser i olika betalda kanaler samt följa upp deras resultat.

Click-Through-Rate (CTR)

Andelen visningar som klickades på. CTR är ett vanligt mått som används för att bedöma kampanjprestanda.

Cost Per Action (CPA)

Kostnaden för en konvertering (action). En konvertering kan definieras som en händelse som är värdefull för annonsören, t.ex. en registrering eller försäljning.

Cost Per Click (CPC)

Kostnaden för ett klick. Vissa annonsnätverk och publicister säljer kampanjer prissatta enligt CPC.

Cost Per Mille (CPM)

Kostnaden för 1000 visningar. CPM är standarden för prissättning av digital annonsering.

Data Management Platform (DMP)

En datahanteringsplattform (DMP) samlar in, organiserar och underlättar aktivering av första-, andra- och tredjepartsdata från olika källor online, offline och mobilt. En DMP erbjuder också vanligtvis möjligheten att skapa kundprofiler eller personor baserat på data för att driva riktad annonsering och personaliseringsinitiativ.

Demand Side Platform (DSP)

En demand side-plattform är en programvara för programmatiska medieköp. Den används ofta av byråer och annonsörer för att planera, genomföra och förbättra annonsering i flera digitala kanaler.

First Price Auction

En auktion där vinnaren betalar det lagda budet. Med ökningen av header bidding har detta blivit den vanligaste auktionstypen inom programmatisk annonsering.

Frequency Capping

Efter ett visst antal exponeringar av en annons för en användare kommer dess effekt att minska. Genom att sätta ett frekvenstak kan medieköparna styra detta och begränsa antalet exponeringar under en bestämd tidsperiod. Detta säkerställer att mediebudgetar inte slösas bort på visningar med låg effekt.

Header Bidding

Header bidding wrapper är ett frondend-script som används av publicister för att begära bud från flera efterfrågekällor. Det förbättrar publicistens intäktsgenerering jämfört med den traditionella vattenfallsmodellen för adserving, eftersom det ökar konkurrensen.

Non-Human Traffic (NHT) eller Invalid Traffic (IVT)

Annonsvisningar som upptäcks som icke-mänskliga och filtreras. Det kan vara legitima källor som webbrobotar eller illegitima för bedrägliga ändamål.

Private Marketplace (PMP)

En PMP (Private Marketplace) är en programmatisk annonsaffär där annonsörer och publicister ingår i ett avtal för att köpa och sälja annonsutrymme. PMPs är enbart tillgängliga genom inbjudan och kan inkludera förhandlad prissättning och riktningsoptioner, inklusive användning av publicisters förstapartsdata.

Real-Time Bidding (RTB)

Realtidsbudgivning (RTB) är en process där säljare och köpare av digitalt annonsutrymme interagerar elektroniskt på ett automatiserat sätt genom användning av ett standardiserat protokoll, vanligtvis den mest förekommande standarden OpenRTB som upprätthålls av IAB. Annonsering med RTB kallas ofta för programmatisk annonsering.

Retargeting (eller Remarketing)

En kampanjtaktik som riktar sig mot användare som tidigare har interagerat med en viss webbsida eller app, för att hålla sig top-of-mind och uppmuntra till återbesök eller konvertering.

Second Price Auction (eller Vickrey Auction)

En auktion där vinnaren betalar det näst högsta budet.

Supply Side Platform (SSP)

Supply side platform är en programvara för programmatisk medieförsäljning. Den används av publicister och webbplatsägare för att hantera annonsplaceringar och prissättning, ansluta till programmatisk efterfrågan och hantera vilka köpare och annonser som ska tillåtas.

Viewability

Ett mått för att kvantifiera hur stor andel av annonsvisningarna som visades på skärmen för användaren. Kriteriet är att 50% av annonsen visades i minst 1 sekund. Måttet 'measured (%)' används ibland tillsammans med mätvärdet Viewability för att ange hur många visningar som kan synlighetsbedömas.

Visbility Adjusted Contact (VAC)

Det uppskattade antalet personer som befinner sig framför en utomhusskärm (OOH) när en annons visas, justerat för sannolikheten att de tittar på annonsinnehållet.